Довідка користувачу

Корисна інформація та найчастіші питання-відповіді

Допомога користувачам

Для зменшення ймовірності крадіжки пароля, рекомендуємо захищені порти:
Вихідний SMTP-сервер: mail.lviv.ua 

Порти(безпека з’єднання): 587(STARTTLS), 465(SSL/TLS)
Метод автентифікації: нормальний пароль
Ім’я користувача: ім’я_користувача@домен
25-й порт SMTP (без авторизації) заблоковано для підключень з Динамічною ІР-адресою.

Вхідний IMAP/POP3-сервер: mail.lviv.ua

Порт IMAP(безпека з’єднання): 993(SSL/TLS)
Порт POP3(безпека з’єднання): 995(SSL/TLS)
Метод автентифікації: нормальний пароль
Ім’я користувача: ім’я_користувача@домен

Зверніть увагу: При використанні POP3-протоколу для Вас не будуть доступні листи, відзначені поштовою системою як “спам”. Для доступу до таких листів, скористайтесь веб-поштою. Також ви можете вимкнути спам-фільтр, написавши відповідний запит до “Служби підтримки користувачів“.

Для настройки цих параметрів відкрийте вікно “Options” (“Параметри”), що викликається з меню Tools/Accounts (Сервис/Параметры). Параметри згруповані в розділи, кожному розділу відповідає своя вкладка цього діалогового вікна. Опис параметрів приводиться нижче.

Розділ “General” (“Общие”)

Налаштування Outlook Express

When starting, go directly to my ‘Inbox’ folder (При запуске сразу открывать папку “Входящие”)
Включення цієї опції приведе до переходу в папку ‘Inbox’ (“Входящие”) відразу після запуску програми.

Notify mе if there are any new newsgroups (Уведомлять о наличии новых групп новостей)
При відкритті сервера новин програма буде запитувати у нього список всіх конференцій (груп новин) і порівнювати його зі списком, що зберігається на вашому комп’ютері. При появі нових груп буде виводитися повідомлення. Включення цієї опції може помітно сповільнити відкриття сервера новин.

Automatically display folders with unread messages (Автоматически показывать папки с непрочитанными сообщениями)
При відкритті програми буде розкрита перша папка, що містить непрочитані повідомлення (звичайно всі нові повідомлення попадають в папку ‘Inbox’, але за допомогою правил з меню Tools/Message Rules (Сервис/Правила) для повідомлень можна автоматично розкладати вхідну пошту по різних папках).

Play sounds when new messages arrive (Звуковое уведомление при получении новых сообщений)
При отриманні програмою кожного нового повідомлення буде відтворюватися звуковий сигнал. Ви можете вказати, який саме сигнал буде відтворюватися, використовуючи можливості настройки звукових сигналів в операційній системі.

Send and receive messages at startup (Доставлять почту в начале работы)
При запуску програми автоматично буде робитися спроба відправки і прийому пошти. В іншому випадку для доставки пошти треба викликати команду меню Tools/Send and Receive (Сервис/Доставить почту).

Check for new messages every … minute(s) (Проверять новые сообщения каждые … мин.)
Спроба відправки і прийому пошти буде автоматично робитися через вказані проміжки часу. В іншому випадку для доставки пошти треба викликати команду меню Tools/Send and Receive (Сервис/Доставить почту).

If my computer is not connected at this time: (Если компьютер в это время не подключен к сети)
У цьому випадаючому списку можна вказати, які дії треба робити у випадку, якщо при спробі автоматичної доставки пошти відсутнє з’єднання з Інтернет. Якщо ви хочете самостійно контролювати підключення до Інтернет, виберіть варіант Do not connect (Не соединять). Якщо ви контролюєте підключення до Інтернет за допомогою можливості роботи в автономному режимі, виберіть Connect only when not working offline (Соединять, если не выбран автономный режим работы). Якщо ви хочете, щоб з’єднання з Інтернет запускалося самостійно при кожній спробі доставки пошти, виберіть пункт Connect even when (Подключать даже в автономном режиме).

Розділ “Read” “(“Чтение”)

Налаштування Outlook Express

Mark message read after displaying for … second(s) (Сообщения помечать как прочитанные после просмотра в течение … сек)
Нові повідомлення будуть позначатися як прочитані тільки через вказаний проміжок часу. Це допомагає уникнути ситуацій, коли при короткочасному відкритті листа він позначається як прочитаний.

Automatically expand grouped messages (Автоматически разворачивать сгруппированные сообщения (обсуждения)
Outlook Express може групувати повідомлення по темі обговорення. При цьому в списку повідомлень відображається тільки перший лист кожної групи. Згодом кожну з цих груп (або все відразу) можна “розвернути”, виконавши відповідну команду з меню View (Вид).

Automatically download message when viewing in the Preview Pane (Автоматически загружать сообщение при отображении в области просмотра)
Якщо дана опція включена, то при виборі заголовка в списку повідомлень тіло вибраного повідомлення буде відображатися в області перегляду. Якщо опція відключена, то для перегляду листа треба натиснути клавішу <Space>.

Highlight watched messages: (Выделять просмотренные сообщения следующим цветом)
Визначає, яким кольором будуть виділятися переглянені повідомлення.

Get … headers at a time (Загружать … заголовков за один раз)
Дозволяє визначити, яку кількість заголовків повідомлень з груп новин завантажувати за один сеанс. При великій кількості груп відсутність обмеження може викликати надто великий потік повідомлень.

Mark all messages as read when exiting a newsgroup (Пометить все сообщения при выходе как прочитанные)
Після включення даної опції при виході з групи новин всі повідомлення в ній автоматично позначаються як прочитані.

Fonts (Шрифты)
У даному підвікні можна задати шрифти для відображення повідомлень, написаних в різному кодуванні, а також вказати кодування, яке буде використовуватися по замовчуванню (для повідомлень українською мовою рекомендується використати кодування Cyrillic (KOI8-U) (кириллица КОИ8-У).

International settings (Выбор языка)
У цьому вікні можна вказати, що кодування по замовчунню потрібно застосовувати до всіх вхідних повідомлень.

Розділ “Receipts” (“Уведомления”)

Налаштування Outlook Express

У даному розділі настроюються параметри підтвердження доставки повідомлень. Цей механізм дозволяє відправнику листа зробити запит до поштової системи на підтвердження про доставку або прочитання листа. Однак не всі поштові системи можуть посилати такі підтвердження, так що в деяких випадках підтвердження можуть не приходити.

Request a read receipt for all sent messages (Запрашивать уведомление для всех отправляемых сообщений)
Дана опція дозволяє автоматично включати в кожне повідомлення, що відсилається запит про отримання повідомлення. Якщо потрібно включати запити не у всі, а в окремі листи, то дану опцію потрібно відключити і використати команду меню Tools/Request Read Receipt (Сервис/Запросить уведомление о прочтении) при створенні кожного повідомлення, для якого потрібне підтвердження.

Returning Read Receipts (Обработка запросов уведомлений о прочтении)
Цей параметр визначає, яким чином обробляти запити на повідомлення, що містяться в вхідній пошті. Такі запити можна ігнорувати, питати підтвердження у користувача, посилати підтвердження самостійно у всіх випадках або тільки якщо адреса одержувача була явно вказана в полі “To:” (“Кому:”) або “CC:” ( “Копия:”) листа (щоб не посилати повідомлення для листів, що відправляються через списки розсилки).

Розділ “Send” (“Отправка сообщений”)

Налаштування Outlook Express

Save copy of sent messages in the ‘Sent Items’ folder (Сохранять копию в папке “Отправленные”)
Після включення цієї опції копії всіх повідомлень, що відправляються, будуть зберігатися в папці ‘Sent Items’ (“Отправленные”).

Send messages iimediately (Сразу отправлять сообщения)
Після виконання команди Send (Отправить) в процесі створення нового повідомлення воно буде негайно відправлено поштовому серверу. Якщо ця опція відключена, створені повідомлення будуть зберігатися в папку ‘Outbox/ (“Исходящие”), а відправлятися при виконанні команд Send and Receive (Доставить почту) або Send All (Отправить все). Другий режим більш зручний при роботі в режимі комутованого доступу (через модем).

Automatically put people I reply to in my Address Book (Автоматически заносить в адресную книгу получателей, на чьи письма отвечает пользователь)
При відповіді на лист адреса одержувача буде автоматично збережена в адресній книзі, якщо вона там ще не присутня.

Automatically complete e-mail adresses when composing (Автоматически подставлять адреса при создании сообщения)
Якщо перші символи адреси одержувача, що набираються Вами в рядку ‘To:’ (“Кому:”) або ‘CC:’ (“Копия:”), співпадають з якою-небудь адресою з адресної книги, ця адреса буде підставлятися автоматично.

Include message in reply (Включать в ответ текст исходного сообщения)
Визначає, чи потрібно вміщувати в лист-відповідь текст початкового повідомлення.

Reply to messages using the format in which they where sent (Отвечать в формате исходных сообщений)
Лист у відповідь буде створюватися в тому ж форматі (простий текст або HTML), що і початкове повідомлення.

International Settings… (Выбор языка)
У цьому підвікні треба вибрати кодування, яке по замовчуванню буде використовуватися для вихідних повідомлень (якщо найчастіше Ви пишете українською мовою, встановіть кодування Cyrillic KOI8-U (кириллица КОИ8-У) і вказати, чи допустимо в заголовках повідомлень використання символів, що не належать латинському алфавіту. Наша поштова система дозволяє передавати повідомлення, в заголовках і тілі яких містяться будь-які символи, без спеціального кодування. Однак необхідно, щоб такими ж властивостями володіли і поштові системи, які будуть приймати повідомлення. Якщо ви не упевнені в цьому, то опцію When replying to message always use English headers (При ответе использовать заголовки только на английском языке) краще включити. При цьому ви зможете писати заголовки на будь-якій мові – вони будуть автоматично закодовані.

Mail Sending Format (Формат отправляемых сообщений)
News Sending Format (Формат отправляемых новостей)

Тут потрібно вказати, в якому форматі – простому текстовому або HTML – будуть відправлятися повідомлення електронної пошти і груп новин. Формат HTML має набагато більші можливості для оформлення повідомлень, але не всі поштові програми можуть його відтворювати. Повідомлення в простому текстовому форматі відображаються всіма поштовими програмами. Якщо ви хочете створювати повідомлення з використанням можливостей формату HTML і більшість ваших адресатів можуть читати листи в цьому форматі, виберіть формат HTML, інакше – текстовий. Згодом для кожного повідомлення прийнятий за умовчанням тип можна буде змінити при створенні повідомлення з меню Format (Формат). Ще одна особливість програми Outlook Express: при відправці повідомлення в форматі HTML в тіло листа додається ще одна частина, в якій знаходиться текст повідомлення в простому текстовому форматі, з тим щоб одержувачі, що не мають можливості читати формат HTML, могли прочитати повідомлення у вигляді простого тексту. Тому ми рекомендуємо вам використати формат HTML тільки там, де це дійсно потрібно, щоб не пересилати зайву інформацію.

Розділ “Compose” (“Создание сообщения”)

Налаштування Outlook Express

Compose Font (Шрифт нового сообщения)
Цей параметр визначає, який шрифт буде використовуватися при створенні нового повідомлення в форматі HTML.

Stationery (Бланк)
Для спрощення створення повідомлень в форматі HTML можна використати бланки – шаблони повідомлень, в які можна додавати вміст. Бланки можна створити за допомогою майстра повідомлень, який викликається натисненням на кнопку Create New (Создать), або завантажити з Інтернет, натиснувши на кнопку Download More (Загрузить)

Business Cards (Визитные карточки)
У кожне повідомлення можна додати так звану “візитну картку”, що містить короткі відомості про відправника, які можна відредагувати, натиснувши на кнопку Edit (Изменить). Дану можливість краще використовувати тільки якщо одержувач повідомлення також використовує програму з сімейства Outlook.

Розділ “Signatures” (“Подписи”)

Налаштування Outlook Express

Підпис – це текст, який додається в кінець повідомлення. Його можна вставляти у всі повідомлення або у всі за винятком пересланих чи листів-відповідей. Підпис може зберігатися в файлі на диску (опція File (Файл)) або – якщо він досить простий – в самій програмі Outlook Express (опція Text (Текст)). До того ж, для різних облікових записів можна використати різні підписи – ці властивості можна задати, натиснувши на кнопку Advanced (Дополнительно). Основні ж маніпуляції з підписами виконуються за допомогою кнопок New (Создать)Remove (Удалить) і Rename (Переименовать).

Розділ “Spelling” (“Правописание”)

Налаштування Outlook Express

Outlook Express має можливість перевірки правопису в тексті повідомлень, що створюються. Для автоматичного застосування цієї можливості поставте відмітку в рядку Always check spelling before sending (Всегда проверять правописание перед отправкой). Якщо ви хочете, щоб програма перевірки сама пропонувала вам правильні з її точки зору варіанти написання слів, включіть також опцію Suggest replacements for misspelled words (Предлагать замену).

Загальні правила правопису застосовні не до будь-якого тексту. Ви можете вказати, до яких слів або частин тексту не треба застосовувати перевірку орфографії, в розділі When cheking spelling, always ignore (Всегда пропускать при проверке правописания).

Параметр Language (Язык) визначає, правила якої мови будуть застосовуватися при перевірці орфографії.

Ви можете також редагувати словник користувача Edit custom dictionary (Редактировать словарь пользователя). Він являє собою простий текстовий файл, що містить правильні варіанти написання слів.

Розділ “Security”(“Безопасность”)

Налаштування Outlook Express

Outlook Express має можливість заборони виконання активних сценаріїв, які можуть знаходитися в поштових повідомленнях, за допомогою вибору Security Zones (Зоны безопасности). При виборі параметра Internet zone (зона Интернета) ці обмеження використовуватися не будуть, а щоб їх задіяти, треба вибрати Restricted sites zone (зона ограниченных узлов). Обмеження, що використовуються в цих зонах, можна настроїти в програмі Internet Explorer, в меню Tools/Internet options/Security (Вид/Свойства обозревателя/Безопасность).

Крім цього, повідомлення, що створюються, можна шифрувати або підписувати цифровим підписом (для цього треба отримати сертифікат), а також перевіряти автентичність вхідних повідомлень, що мають цифровий підпис. Більш докладну інформацію дивіться в Tell me more (Дополнительныe сведения).

Розділ “Connection” (“Подключение”)

Налаштування Outlook Express

Ask before switching dial-up connections (Спрашивать перед изменением номера для соединения)
У разі наявності декількох з’єднань віддаленого доступу програма буде запитувати підтвердження перед переходом до іншого з’єднання.

Hang up after sending and receiving (Разрывать связь после отправки и получения сообщений)
Після доставки пошти Outlook Express розірве встановлене з’єднання з Інтернет, навіть якщо воно було встановлене іншою програмою.

Outlook Express використовує ті ж з’єднання віддаленого доступу, що і Internet Explorer. Натиснувши на кнопку Change (Изменить), ви зможете змінити настройки програми Internet Explorer.

Розділ “Maintenance” (“Обслуживание”)

Налаштування Outlook Express

Empty messages from the ‘Deleted Items’ folder on exit (Очищать папку “Удаленные” перед выходом)
При видаленні листа з будь-якої папки крім ‘Deleted Items’ (“Удаленные”) лист насправді переміщається в папку ‘Deleted Items’, щоб його можна було відновити у разі необхідності. При включенні даної опції перед виходом з програми повідомлення з папки ‘Deleted Items’ будуть витиратися, так що відновити їх буде неможливо.

Purge deleted messages when leaving IMAP folders (Уничтожать удаленные сообщения из папок IMAP)
Дана можливість працює тільки з серверами IMAP. При виході з програми всі повідомлення, помічені як видалені, будуть видалені фізично, без можливості їх відновлення.

Compact messages in the background (Сжимать сообщения в фоновом режиме)
Якщо для папки включений режим стиснення (меню File/Folder/Compact (Файл/Папка/Сжать)), то процес стиснення буде виконуватися в фоновому режимі. Це зручно при стисненні папок великого розміру, щоб мати можливість виконувати інші операції під час стиснення.

Delete read message bodies in newsgroups (Удалять прочитанные сообщения из групп новостей)
При виході з програми переглянені повідомлення з груп новин будуть видалені з жорсткого диска комп’ютера.

Delete news messages … days after being downloaded (Удалять сообщения из групп новостей через … дн. после загрузки)
Повідомлення з груп новин будуть видалені з жорсткого диска комп’ютера через вказану кількість днів.

Compact messages when there is … percent wasted space (Cжимать сообщения при … <tt>%</tt> пустого места)
Якщо простір, що займається файлами, перевищить вказане граничне значення, повідомлення, що зберігаються в папках, будуть стискуватися автоматично.

Натиснувши на кнопку Clean Up Now (Очистить), ви зможете стиснути всі або окремі папки, видалити з них повідомлення (повністю або залишити тільки заголовки) і перечитати (скинути) папки: це корисно у випадках, коли заголовки “зміщаються” відносно текстів повідомлень.

Щоб змінити папку, в якій будуть зберігатися файли з повідомленнями, натисніть кнопку Store folder (Банк сообщений).

Якщо ви знайомі з тонкощами роботи протоколів передачі повідомлень електронної пошти і груп новин, то, у разі виникнення неполадки, можете вести протокол всіх дій, що виконуються програмою по доставці повідомлень. Для цього помітьте відповідні пункти в розділі Troubleshooting (Устранение неполадок).

Покрокове налаштування

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

1. Відкрийте меню Tools -> Accounts (Сервис -> Учетные записи)

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

2. Натисніть на пункт меню Add -> Mail (Добавить -> Почта)

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

3. Введіть ім’я, яке буде відображатися при відправленні листів та натисніть на кнопку Next (Дальше)

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

4. Введіть адресу Вашої e-mail скриньки та натисніть на кнопку Next (Дальше)

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

5. У рядках Incoming mail server (Сервер входящей почты) та Outgoing mail server (Сервер исходящей почты) вкажіть почтовий сервер mail.lviv.ua. У рядку My incoming mail server is вкажіть – POP3 та натисніть на кнопку Next (Дальше)

Налаштування поштових скриньок Outlook Express

6. У рядку Account name (Имя пользователя) вкажіть Ваш логін на поштову скриньку (РОР3 user name на Вашій реєстраційній картці), а в рядку Password – пароль. Натисніть на кнопку Next (Дальше)

7. Якщо потрібно, введіть назву створеного аккаунта (для Outlook Express 4) і натисніть на кнопку Next (Дальше)

8. Виберіть “Подключение с помощью модема” та натисніть на кнопку Next (Дальше)

9. Вкажіть модем, за допомогою якого потрібно виконувати з’єднання та натисніть на кнопку Next (Дальше)

10. Використовуйте вже наявне з’єднання, чи створіть нове. Натисніть на кнопку Next (Дальше)

11. Натисніть на кнопку Finish (Готово)

Як зробити так, щоб листи від певного адресата сортувалися в окрему папку?

 1. Відкрийте Outlook Express
 2. Зайдіть в меню File -> Folder -> New… (Файл -> Папка -> Создать…). В полі Folder name (Название папки) введіть назву папки (наприклад, friend). Натисніть ОК.
 3. Зайдіть в меню Tools -> Message Rules -> Mail… (Сервис -> Правила для сообщений -> Почта…)
 4. Якщо Ви створюєте перше правило, то на вкладці Mail rules (Правила для сообщений) натисніть на кнопку New… (Создать…)
 5. Відмітьте галочкою пункт Where the From line contains people (Искать сообщения, содержащие адресатов в поле “От:”) в вікні 1. Select the Conditions for your rule (Выберите условия для даного правила).
 6. Натисніть contains people (содержащие адресатов) в вікні 3. Rule Description (Описание правила).
 7. Тепер з’явилось вікно Select people (Выбор получателей), тут введіть адресу, листи з якої Ви бажаєте відсортовувати (напр. friend@email.com), натисніть Add (Добавить), потім ОК.
 8. Відмітьте галочкою пункт Move it to the specified folder (Переместить в заданную папку) в вікні 2. Select the Actions for your rule (Выберите действия для данного правила),
 9. Натисніть specified (заданную) в вікні 3. Rule Description (Описание правила).
 10. Тепер з’явилось вікно Move (Переместить), виберіть папку friend і натисніть ОК.
 11. Закрийте вікна, тиснучи всюди ОК.

Для зміни паролю на поштову скриньку виконайте такі дії коли Ви є в on-line:

 1. Перейдіть на сайт https://www.mail.lviv.ua
 2. Введіть повністю свій логін, як приклад: abc@mail.lviv.ua і пароль
 3. У веб-інтерфейсі зайдіть в  налаштування, виберіть вкладку “Пароль”
 4. Введіть у відповідні поля старий і два рази новий пароль, натистіть на кнопку “зберегти”

“Mailbox [username]@[domain] is over quota.” – така помилка виникає при переповненні поштової скриньки користувача.

Якщо Ви є власником поштової скриньки, Вам необхідно очистити скриньку від зайвих повідомлень, або звернутися до нашого офісу для замовлення додаткового об’єму пошти.

Для швидкого видалення повідомлень (без можливості відновлення):
1) При використанні IMAP-протоколу поштовим клієнтом, можна скористатись комбінацією клавіш “Shift + Del”. Веб-інтерфейс www.mail.lviv.ua також використовує даний протокол.
2) При використанні POP3-протоколу поштовим клієнтом, повідомлення завантажуються на Ваш комп’ютер, притім копії повідомлень залишаються на сервері. Видалення цих копій можливе через веб-інтерфейс www.mail.lviv.ua або через налаштування Вашого поштового клієнта.

“Mailbox [username]@[domain] is over quota.” – this error means that email account that you tried to reach is over quota.

If it’s your own email account, you have to clean mailbox from unnecessary messages or contact our office to order additional amounts of mail.

To quickly remove massages (permanently):
1) When your email client uses IMAP-protocol, you can use the keyboard shortcut “Shift + Del”. Web  interface www.mail.lviv.ua also uses this protocol.
2) When your email client uses POP3-protocol, messages are downloaded to your computer, while the copy of messages left on the server. Remove these copies can be done through the web interface www.mail.lviv.ua  or setting up your email client.

Безпека при роботі в Інтернеті

Організаційні питання

Як мені перевірити свій рахунок та переглянути статистику?

Для перевірки стану Вашого рахунку зайдіть на сторінку користувачів, де після авторизації (вводите Ваш логін і пароль на дозвін) Ви отримаєте доступ до перегляду інформації.
Там же можна подивитися статистику Вашого перебування в Інтернет і статистику Ваших платежів.

Як проводиться оплата за надані послуги?

За послуги можна сплатити у відділеннях “Кредобанку” або “Ощадбанку“.

Я перерахував гроші на Ваш рахунок у банку (юридична особа) або вніс гроші через ощадкасу (фізична особа), але досі не бачу ознак їх приходу на своїй сторінці статистики.

Час проведення всіх банківських операцій по переказу Ваших грошей на наш розрахунковий рахунок складає до 2 днів (для юридичних осіб), гроші через ощадкасу йдуть 3 робочі дні (для фізичних осіб), тому просимо не зволікати з оплатою.

Як я можу перевірити якість з’єднання?

Для перевірки якості з’єднання Ви можете придбати UARNet-картку для роботи в Інтернеті тривалістю 1 година (ціна 4.80 грн.) або 5 годин (21.00 грн.) у наступних місцях:
вул. кн. Романа, 24 – “Світ розваг”
вул. кн. Ольги, 106 – універмаг “Львів”, 1 поверх
вул. Городоцька, 16 – “Фокстрот”
вул. Левицького, 75 – 1-а філія АТ “ЗУКБ”
вул. Зелена, 89 – офіс “Фактора”
пр. Червоної Калини, 109 – ТзОВ “Зубра центр”
вул. Люблінська, 98 – Салон “Техніка”
вул. Широка, 84 – Продуктовий
вул. Сихівська, 14 – торговий центр “Іскра”
Згідно інструкції, яка додається, Ви настроюєте з’єднання.

Як змінити свій пароль на дозвін або поштову скриньку?

Для зміни пароля на дозвін Вам необхідно зайти на сторінку Користувачі де потрібно ввести Ваш логін і пароль на дозвін для доступу до зміни паролю лише на дозвін.

Для зміни паролю на поштову скриньку виконайте такі дії коли Ви є в on-line:

1. Start->Run
2. Наберіть telnet mail.lviv.ua
3. Натисніть [ENTER]
4. на запитання login: введіть логін для поштової скриньки
(наприклад, для скриньки abcd@mail.lviv.ua логін буде abcd)
5. на запитання Password: введіть пароль на скриньку (пароль не відображається на екрані!)
6. на запитання Old password: ще раз введіть старий пароль на скриньку (пароль не відображається на екрані!)
7. на запитання New password: введіть новий пароль (пароль не відображається на екрані!)
8. на запитання Retype new password: введіть ще раз новий пароль (пароль не відображається на екрані!)

Технічні питання

Якщо якість зв’язку моєї АТС дуже низька, що можна зробити для запобігання розривам зв’язку?

Якщо лінія погана, спробуйте поекспериментувати зі значеннями регістрів S9 і S10 Ваших модемів. Цими регістрами задаються тимчасові параметри захоплення несучої. У кожному з цих регістрів може бути записане число від 0 до 255, яке показує час, що вимірюється в десятих частках секунди. Якщо несуча на лінії пропадає на час більший, ніж значення S10 (наприклад, через перешкоди або поганий контакт), то зв’язок розривається. Якщо несуча з’явилася на лінії, то раніше, ніж модем її захопить, повинен пройти час, що визначається регістром S9. За умовчанням значення цих регістрів складають: S9=6, S10=7. Щоб взагалі заборонити розрив зв’язку через втрату несучої, можна записати в регістр S10 значення 255 (команда ATS10=255). Багато хто так і роблять, але при цьому виникає один неприємний момент: модем буде “зависати” на лінії поки його не скинеш вручну (наприклад, вимкненням живлення).
Не рекомендується ставити значення S10=255 власникам внутрішніх модемів!
Ми радимо наступні значення для цих регістрів: S9=30, S10=80 або навіть S9=40, S10=100. З цими значеннями, отриманими експериментальним шляхом, модем буде добре триматися на лінії,також не буде “зависати” у випадку, якщо віддалений модем насправді вже розірвав зв’язок.
Для встановлення цих значень:
Start/Пуск->Settings/Настройки->Control Panels/Панель Управления->Modems/Модеми->
Properties/Свойства->Connection/Подключение->Advanced/Дополнительно-> Extra-Settings/Строка инициализации;
Тут вписуєм:
S9=40S10=100
Закриваєм вікна всюди тиснучи OK.

При авторизації, після введення паролю мені видається повідомлення про помилку ідентифікації.

1. Ви неправильно набрали пароль або логін. Пам’ятайте що великі і малі букви розрізняються.
2. У Вас нульовий або негативний баланс (слідкуйте за фінансовим станом Вашого рахунку).
3. Зв’яжіться з групою технічної підтримки по телефону 768401 або 768405 для з’ясування обставин.

Де я можу знайти програми для Windows, Інтернету, потрібні мені Інтернет ресурси?

Програми для Windows, Інтернету можна переглянути тут.
Інтернет ресурси можна переглянути тут.

Мені прийшло багато непотрібних листів (або великий лист). Як мені їх видалити, не скачуючи собі на диск?

a) Потрібно зайти на сторінку електронної пошти https://www.mail.lviv.ua
Натиснути Yes/Да на запиті про передачу даних Security Alert.
Ввести Ваше ім”я користувача і пароль, в полі “Надавач послуг” вибрати УАРНет, в полі “Мова” вибрати Ukrainian (windows-1251) і натиснути “Увійти“. Тепер Ви зможете переглянути, видалити, відповісти на листи. Для виходу потрібно натиснути “Вийти“.

б) Можна скористатися вбудованою програмою Windows – telnet.exe:
1. Відкрийте меню “Start“/”Пуск“, виберіть пункт “Run“/”Виконати“, напишіть
telnet mail.lviv.ua 110
натисніть кнопку OK, відкриється вікно програми telnet.
2. Відбудеться з’єднання з сервером і в загальному полі вікна з’являться його параметри.
3. Зайдіть в меню “Terminal“/”Термінал“, пункт “Preferences“/”Параметри“. Там відмітьте “Local echo“/”Відображення вводу“, Натисніть OK.
4. У ньому напишіть: user імя_вашої_поштової_скриньки_до_@
(наприклад, якщо у Вас E-mail: support@mail.lviv.ua то Ви пишите: user support)
натисніть Enter сервер відгукнеться: +OK Password required for [ім’я користувача].
5. Далі напишіть: pass ваш_пароль Увага! Ваш пароль буде видний на екрані! Якщо пароль правильний, сервер відповість: +OK [ім’я користувача] has [кількість листів] messages.
6. Далі напишіть: list, Натисніть Enter. Сервер виведе пронумерований список повідомлень, що прийшли до Вас з вказівкою їх розміру (друга колонка цифр) Виберіть номер повідомлення, яке хочете видалити (краще почати з самих великих)
7. Напишіть dele номер_повідомлення, натисніть Enter. Повторіть це для всіх повідомлень, які треба видалити.
8. Напишіть quit, натисніть Enter. З’єднання закриється.

При роботі з кирилізованими сайтами в окремих випадках текст з’являється у вигляді послідовності маленьких і великих символів, що нечитаються. Що треба зробити, щоб прочитати такий текст?

У Інтернеті існує декілька видів кириличного кодування. Самі поширені з них – це КОІ-8R і Win-1251. Якщо браузер показує в кодуванні Win-1251, а сторінка, на яку Ви зайшли, написана в КОІ-8R, Ви побачите текст, що нечитається.
У Internet Explorer версії 3.xx і вище кодування перемикається шляхом натиснення лівою кнопкою миші на малюнок прапорців в нижній правій частині рамки Internet Explorer-a з подальшим вибором потрібного кодування.
У Internet Explorer версії 4 і вище кодування перемикається в меню View (Вигляд) -> Fonts (шрифти).
У Netscape 3.0 і вище – Вам необхідно вибрати пункт OPTIONS -> ENCODING -> або WIN1251, або KOI8-R, потім OPTIONS -> ENCODING -> SET DEFAULT ENCODING. Якщо у Вас Netscape 4.00 або вище, всі настройки ті ж, але починати треба з пункту VIEW.

Я хочу створити свою web-сторінку, що для цього треба?

Ознайомтеся з порядком розміщення сторінок користувачів на нашому сервері. Потім необхідно створити один або декілька файлів в форматі HTML, причому головна сторінка повинна мати ім’я index.html, а потім всі необхідно скопіювати на наш сервер. Про те, як створювати файли HTML-формату ви можете прочитати за цією адресою або в книгах, присвячених розробці Web-сторінок.

Після створення сторінки на моєму комп’ютері виглядало все добре, а після завантаження на сервер перестали працювати деякі посилання і відображатися деякі картинки. Як це виправити?

Якщо ви переслали по ftp файли на сервер, а сторінка все одно не відображається (або виглядає “криво”), тоді перевірте наступне:

 • всі Ваші файли лежать на сервері
 • є файл з ім’ям index.html (в назві тільки маленькі букви)

Якщо на Вашій сторінці повинні бути картинки (або інші файли), але їх не показує браузер, хоч вони є в директорії, то зверніть увагу на те, яким чином названі файли-картинки, і як ви до  них звертаєтеся (наш сервер розрізняє маленькі та великі букви в іменах і розширеннях файлів). Крім того, деякі FTP-клієнти мають вбудовану можливість перетворення регістра букв в іменах файлів при копіюванні їх на сервер. Найкраще, якщо всі Ваші файли будуть мати в назві тільки маленькі букви, для того, щоб не виникало плутанини.
Увага!!! Не можна використати в назві файлів кириличні букви, пропуски та наступні символи: &, >, <, “, %, *.

Як перевірити доступність того або іншого вузла Інтернет?

Щоб перевірити чи доступний в даний час ресурс Інтернет, під час сеансу роботи в мережі запустіть вікно DOS-сесії (Відкрийте меню “Start”/”Пуск”, виберіть пункт “Run”/”Виконати”, напишіть command , натисніть OK )
і в командному рядку введіть команду ping [ім’я ресурса].
Для прикладу: ping www.yahoo.com
Якщо даний сервер доступний, тоді Ви побачите наступне:
Reply from 64.58.76.176: bytes=32 time=28ms TTL=242
Reply from 64.58.76.176: bytes=32 time=25ms TTL=242
Reply from 64.58.76.176: bytes=32 time=25ms TTL=242
Reply from 64.58.76.176: bytes=32 time=122ms TTL=242
Якщо сервер недоступний, тоді Ви побачите наступне:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Я маю 56K модем. Чому він не з’єднується на швидкості 56K?

Може бути декілька причин – і більшість з них не залежить від вашого Internet Service Provider. Передусім, статична електрика, яка викликається радіосигналами, силовими лініями і іншими джерелами перешкоджають модему встановлювати з’єднання на 56K, примушуючи модем відступити до 42-50 Kbps.
56K модеми також вимагають чистий, прямий телефонний зв’язок з центральним комутаційним центром телефонної компанії. Підсилювачі сигналу телефонної компанії, які дозволяють телефонний сигнал поширювати на далекі відстані, системи комутації PBX, та інше телефонне устаткування, спотворює сигнал і примушує 56K модеми відступити до швидкостей 33.6 Kbps і нижче.
Накінець, FCC не дозволяє 56K модемам використовувати повну область сигналів, які може генерувати устаткування телефонної компанії. Це повязано з тим, що це викличе статичну перешкоду для інших телефонних ліній.

Після обриву зв’язку Outlook Express завантажує повідомлення повторно. Що робити?

Якщо під час отримання повідомлень електронної пошти відбувається обрив зв’язку, то після повторного підключення програма Outlook Express починає завантажувати повідомлення, які вже були отримані до обриву зв’язку.
Це викликане тим, що програма спочатку послідовно завантажує всі повідомлення з сервера, а тільки після цього видаляє їх в тому ж порядку. Якщо зв’язок обривається під час отримання повідомлень, то програма не видаляє завантажені повідомлення з сервера і при подальшому підключенні знов доставляє їх до користувача. Такий алгоритм роботи програми Outlook Express закладений її розробниками і не може бути змінений.
Потрібно зазначити, що більшість програм для роботи з поштою, аналогічних по можливостях Outlook Express (в їх числі – такі популярні програми, як Netscape Communicator, The Bat!, Eudora Light), працюють по-іншому і у їхніх користувачів ця проблема не виникає. Такі програми під час доставки пошти видаляють повідомлення з сервера відразу після його отримання, і лише потім переходять до прийому наступного повідомлення.
Однак і у разі використання Outlook Express дану проблему можна вирішити, правда, в збиток іншим можливостям. Рішення наступне: відкрийте Outlook Express, зайдіть в меню “Tools”/”Сервис”->”Accounts”/”Учетные записи”, перейдіть в розділ “Mail”/”Почта” і для кожного облікового запису, що використовується вами в роботі, проробіть наступну операцію: відкрийте “Properties”/”Свойства” облікового запису, перейдіть в розділ “Advanced”/”Дополнительно”, включіть властивості:
1. “Leave a copy of messages on server”/”Оставлять копии сообщений на сервере”.
2. “Remove from server after …”/”Удалять с сервера через…” виберіть в сусідньому полі ввoду 1 день.
3. “Remove from server when deleted from “Deleted Items””/”Удалять с сервера при очистке папки “Удаленные””.
Після цього при завантаженні кожного повідомлення Outlook Express буде перевіряти, чи не завантажувалося воно раніше, і завантажувати тільки нові повідомлення. Старі повідомлення будуть видалятися з сервера після закінчення одного дня.
Які ж можливості при цьому ущемляються ?
Всі повідомлення, що прийшли будуть зберігатися на сервері після їх завантаження на вашу машину ще протягом 1 дня і, відповідно, будуть займати виділений на сервері під ваш поштовий ящик дисковий простір (звичайне це 20 Мб). І якщо таких повідомлень буде досить багато, вони повністю заповнять ваш поштовий ящик і нову кореспонденцію для вас прийматися не буде, поки поштовий ящик не очиститься.

Як “запам’ятати” адресу веб-сайту, на який я неодноразово заходжу?

В броузерах передбачена можливість “запам’ятати” адресу потрібного Вам веб-сайту. В MS Internet Explorer для цього є пункт меню “Favorites” (Избранное), а в FirefoxOpera та інших  Інтернет-оглядачах переважно є пункт меню або кнопка “Bookmarks” (Закладки). Список закладок можна редагувати: сортувати, перейменовувати, переміщувати по списку і видаляти. Для переходу на потрібний сайт, силка на який збережена в закладках, виберіть відповідний пункт меню (чи натисніть кнопку), підведіть мишку на потрібну силку и клацніть лівою кнопкою мишки.

Де в Microsoft Outlook Express потрібно вказувати поштові сервери?

Виберіть в стрічці меню “Tools” (Инструменты), потім “Services” (Службы). Натисніть кнопку “Add” (Добавить) и виберіть із списку “Internet Мail”. З’явится вікно “Mail Account Properties”, в ньому на вкладці “Servers” (Серверы) вкажіть всі необхідні параметри (POP3 і SMTP сервери – mail.lviv.ua, Ваше ім’я користувача і пароль на скриньку), а на вкладці “Connection” (Соединение, Подключение) виберіть пункт “Connect using my phone line” (Подключаться по телефонной линии), а нижче виберіть (якщо для “Dial-up Networking” (Удаленного доступа к сети) Ви задали декілька з’єднань, то з’явиться список) з’єднання з УАРНЕТ.

Проблеми безпеки в Інтернеті

Віртуальні подорожі по Інтернету, які ви здійснюєте, зручно влаштувавшись в м’якому кріслі, здавалося б, не можуть загрожувати якимись серйозними небезпеками. Але ваша спокійна самотність за монітором оманлива, оскільки весь час, поки встановлене Інтернет-з’єднання (і навіть в ті прочитані хвилини, за які ви перевіряєте електронну пошту), ваш комп’ютер є частиною величезної Мережі, в якій є і друзі, і вороги. Уберегтися від небезпеки завжди простіше, якщо знати, кого і чого боятися.

Ваш пароль

Гроші і документи прибирають в сейф, щоб ніхто, крім їх власника, не міг ними скористатися. Ваш пароль – це ключ від вашого “сейфа” в Internet. Якщо хтось, крім Вас, буде знати ваше ім’я користувача і пароль, він зможе відкрити ваш “сейф”. Інтернет зараз дуже популярний, але за його послуги треба платити, тому знайдеться немало комп’ютерних хуліганів, бажаючих погуляти по Інтернету за ваш рахунок. Пам’ятайте, що сейф відкривається не господареві, а тому, хто має ключ. Звернення до сервісів Internet з вашим ім’ям і вашим паролем система вважає вашим звертанням, хто б насправді його не здійснював. Відчуйте важливість свого пароля – пригадайте порівняння з ключем від сейфа. У багатьох людей поняття “пароль” ніяк всерйоз не пов’язано з їх повсякденною діяльністю. Мені нічого ховати на своєму домашньому комп’ютері – думають вони. А пароль – це просто зайва трудність, мені і без того треба тримати в голові безліч набагато кориснішої інформації. Якщо Ви думаєте так само, терміново змініть свою думку, поки ваша легковажність дорого Вам не обійшлася.

Як уберегтися від крадіжки пароля?

Старайтеся запам’ятати свій пароль, а не записувати його. Якщо все ж доводиться записувати пароль, то ні в якому разі не залишайте записаний пароль в місці, доступному для чужих очей. Не записуйте пароль разом з своїм ім’ям користувача. Це приблизно те ж саме, що замкнути багаж в камеру зберігання, а секретний код написати на дверцях комірки. Якщо Ви щойно зареєструвалися, змініть свій пароль при першому ж сеансі зв’язку. Візьміть за правило міняти свій пароль не рідше за один раз в місяць. Порада не записувати пароль відноситься не тільки до паперу. Багато які програми пропонують “зберігати пароль” (“save password”), щоб не вводити його кожний раз, коли він необхідний. Вибирайте між зручністю і безпекою. Пароль, збережений в програмі, набагато небезпечніше записаного на папері, адже він вже “стоїть на своєму місці”. Якщо Ви думаєте, що ніхто, крім вас, не має доступу до вашого комп’ютера, значить Ви забули про Інтернет-з’єднання, завдяки якому комп’ютери можуть обмінюватися інформацією. Гуляючи по Інтернету, Ви непомітно для себе можете обзавестися програмою – “троянским конем”, яка буде в буквальному значенні тримати ваш комп’ютер “на долоні” у зломщика. Постарайтеся не зберігати свій пароль там, звідки він легко може бути витягнутий: Ні в якому разі не зберігайте ваш пароль в програмах, що встановлюють Інтернет-з’єднання! У кожного з’єднання збереження паролю встановлюється незалежно від інших, так що пройдіться по всіх з’єднаннях і зніміть відмітку з цього прапорця. Програми для читання пошти і груп новин (Outlook Express, Internet Mail and News і інші) також дають можливість зберігати ваш пароль. Тоді, наприклад, його не треба буде вводити при кожному сеансі перевірки пошти. Незважаючи на зручність, стримайтеся встановлювати збереження пароля в клієнтських програмах. Система Windows може бути настроєна так, щоб питати ім’я користувача і пароль для входу в систему, перш ніж показати ваш робочий стіл (це відбувається, якщо система настроєна на багатокористувацький режим або в ній встановлений Клієнт для мереж Microsoft). Не плутайте ці ім’я користувача і пароль з тими, які у Вас є в Провайдера, вони ніяк не пов’язані один з одним! Використовуйте різні імена користувача і паролі для входу в Windows і для роботи в Іnternet. Звичайно, простіше пам’ятати тільки один пароль, але це є ще одна лазівка для зломщика – паролі для входу в систему Windows  зберігаються ненадійно. Якщо ваш пароль вкрали то головне як можна раніше дізнатися про це. У переважній більшості випадків мета зломщика – отримати можливість скористатися Інтернетом за ваш рахунок, тому Вам треба регулярно перевіряти свій баланс і статистику використання послуг Internet користувача www.users.uar.net. Як тільки побачите щось підозріле, наприклад, статистика показує, що сеанс зв’язку відбувся, а Ви в цей час в Інтернет не заходили тоді негайно зв’яжіться з нами по електронній пошті info@uar.net або за кординатами “Уарнет” м. Львів, вул. Свєнціцького 1, Тел.: 8(0322) 768405, 768401.

Як змінити свій пароль?

Змінити пароль Ви можете зайшовши в офіс “Уарнет” м. Львів, вул. Свєнціцького 1, к.109. При собі мати паспорт і угоду.

Віруси і “троянські коні”

Якщо Ви маєте справу з комп’ютерами, то повинні знати про існування комп’ютерних вірусів. Останнім часом дуже широке поширення отримали специфічні шкідливі програми, що використовують Інтернет-з’єднання. Їх називають “троянськими кіньми”, або “троянами”. Досить точна назва, якщо пригадати історію Троянської війни: після довгої облоги Трої греки залишили біля воріт міста подарунок для мужніх троянців – величезного дерев’яного коня. Наївні троянці затягли коня в стіни міста, а вночі з коня вилізли солдати, що там ховалися… Троянці швидко зрозуміли свою помилку, а ось Ви, отримавши програму-трояна на свій комп’ютер, можете довго залишатися в невіданні з цього приводу. А в цей час шкідлива програма збирає відомості, що зберігаються на вашому комп’ютері, і посилає їх в “потрібне місце”. Звичайно зловмисників цікавлять ваші збережені паролі. Самою гучною програмою-трояном є Back Orifice (по-українськи буквально: “задній прохід”). Отримати її у себе на комп’ютері – справжня біда. Це по суті справи міні-сервер, який дозволяє керувати вашим комп’ютером на відстані по Інтернет-з’єднанню: стягувати з нього будь-які файли, запускати на ньому програми, примусити ваш комп’ютер перестати відгукуватися на введення з клавіатури, перевантажити ваш комп’ютер і т.д. і т.п. Неприємно, правда? Бійтеся заражених дискет, неліцензійних компакт-дисків, програм, завантажених з випадкових Інтернет-сайтів, або присланих поштою невідомими особами, під яким би виглядом ці програми не були Вам запропоновані. Якщо Ви отримали невідомий лист з прикладеною програмою, не треба панікувати, сам по собі вірус не проникне на ваш комп’ютер. Просто видаліть такий лист і програму, не запускаючи її на виконання. Якщо цікавість сильніше за обережність, то обов’язково перевірте програму на наявність вірусів. Встановіть на комп’ютері, з якого здійснюється доступ до Інтернету, антивірусні програми, наприклад Antiviral Toolkit Pro (при установці Antiviral Toolkit Pro бажано встановити також AVP Monitor, який відстежує і блокує запуск заражених програм). Можна також встановити ативірусну програму Mcafee VShield, яку можна стягнути з ftp://ftp.uar.net/pub/antivirus/ (поновлення бази є в директорії /antivirus у файлі який має вигляд ****xdat.exe). Регулярно поновлюйте версії і антивірусні бази цих програм. Регулярно перевіряйте ваш комп’ютер за допомогою цих програм на наявність вірусів і троянів. Також обов’язково перевіряйте всі нові програми, які Ви маєте намір встановити або просто запустити на своєму комп’ютері, в тому числі і отримані по електронній пошті. Для виявлення і видалення двох найбільш поширених троянів Back Orifice і NetBus скористайтеся програмою BODetect.

Мережеві засоби операційної системи

ActiveX. Програма Microsoft Internet Explorer підтримує технологію ActiveX, розроблену Microsoft Corporation. Керуючі елементи ActiveX можуть бути вбудовані у веб-сторінки, при перегляді такої сторінки керуючий елемент завантажується на ваш комп’ютер і виконується. Керуючий елемент є програмою, що виконується на вашому комп’ютері, і є ймовірність натрапити на такий елемент ActiveX, який виявиться вірусом або зможе здійснити небажані дії. Такі шкідливі елементи ActiveX вже з’являються. Кожний керуючий елемент ActiveX повинен мати “цифровий підпис”, затверджений спеціальними організаціями, наприклад VeriSign. Розробник ActiveX, маючи затверджений підпис, бере на себе зобов’язання не включати в свої компоненти шкідливі речі. Ви самі вирішуєте, вірити йому чи ні. Використанням ActiveX в Internet Explorer можна керувати через меню Вигляд -> Властивості оглядача -> Безпеку (View -> Internet Options -> Security). Ось рекомендації по настройці: Ні в якому разі не використовуйте Низький рівень безпеки (Low Security), оскільки він дозволяє завантажувати і виконувати елементи ActiveX без попередження незалежно від наявності цифрового підпису. Для повного відключення ActiveX виберіть Високий рівень безпеки (High Security). Для отримання попередження перед запуском керуючих елементів ActiveX виберіть Середній рівень безпеки (Medium Security). Якщо ви вирішили запустити керуючий елемент, то уважно вивчіть його і ретельно зафіксуйте на папері його ім’я, автора, дату і час завантаження. Не зберігайте цю інформацію на диску, оскільки його вміст легко може бути знищений самим елементом.

Доступ до ресурсів (sharing). Перевірте, чи немає на вашому комп’ютері ресурсів, відкритих для загального доступу. Якщо ваш комп’ютер підключений до локальної мережі, проконсультуйтеся з вашим системним адміністратором. Для заборони доступу до ресурсів вашого комп’ютера виконаєте наступні дії:

1. Виконайте: Пуск -> Настройка -> Панель управління (Start -> Settings -> Control Panel). Відкрийте подвійним натисненням значок Мережа (Network). Виберіть закладення Конфігурація (Configuration).

2. Якщо кнопка Доступ до файлів і принтерів… (File and Print sharing…) доступна, натисніть на неї. У меню, що з’явилося два пункти: Файли цього комп’ютера можна зробити загальними (I want to be able to give others access to my files) і Принтери цього комп’ютера можна зробити загальними (I want to be able to allow others to print to my printer(s)). Якщо навпроти якого-небудь з цих пунктів стоїть галочка, заберіть її.

3. Послідовно закрийте всі вікна, натискаючи OK. Якщо Ви довстановлювали мережеві компоненти, Windows повідомить Вам про те, що необхідно зробити перезавантаження системи для того, щоб нові установки вступили в дію. Перезавантажте систему.

Якщо Ваш комп’ютер працює в одноранговій мережі на базі Windows, і всередині мережі необхідно мати відкриті для загального доступу ресурси, то для запобігання можливості доступу до вашого комп’ютера з Інтернету з використанням мережевих засобів системи Windows, необхідно зняти прив’язку Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft в протоколі TCP/IP -> Контроллера віддаленого доступу. Для цього виконаєте наступні дії: (УВАГА: Якщо Ваш комп’ютер використовується в локальній мережі як проксі-сервер для доступу в Інтернет з застосуванням програм типу WinGate, WinProxy і т.п., то виконання цих дій може порушити працездатність системи; вивчіть документацію системи, що використовується Вами з метою організації безпечної роботи).

1. Виконайте: Пуск -> Настройка -> Панель управління (Start -> Settings -> Control Panel). Відкрийте подвійним натисненням значок Мережа (Network). Виберіть закладення Конфігурація (Configuration).

2. Виберіть TCP/IP->Контроллер віддаленого доступу (TCP/IP->Dial-Up Adapter) і натисніть кнопку Властивості (Properties) (якщо в локальній мережі протокол TCP/IP не використовується, цей компонент буде називатися просто TCP/IP)

3. Виберіть закладення Прив’язка (Bindings) і зніміть відмітку навпроти пункту Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft (File and printing sharing for Microsoft Network). Натисніть OK.

4. Послідовно закрийте всі вікна, натискаючи OK. Якщо Ви довстановлювали мережеві компоненти, Windows повідомить Вам про те, що необхідно зробити перезавантаження системи для того, щоб нові установки вступили в дію. Перезавантажте систему.

Помилки в програмному забезпеченні і оновлення програм. Програми створюються людьми, а людям властиво помилятися. Комп’ютерні зломщики буквально змагаються в пошуку “дірок” в системах і програмах, які дозволяють зробити що-небудь недозволене, наприклад, отримати несанкціонований доступ до інформації. Виробники програмного забезпечення постійно працюють над поліпшенням своїх продуктів, випускають нові версії і “апгрейди” ( “патчі”, patches) до старих версій. Стежте за оновленнями до операційної системи Windows в Інтернеті:
http://www.microsoft.com/windows/downloads/
http://www.microsoft.com/msdownload/

Якщо Ви використовуєте Microsoft Internet Explorer, встановіть випущену компанією Microsoft “апгрейди” (patches), що закривають виявлені “діри” в системі безпеки цієї програми.

Для англійської версії:
http://www.microsoft.com/ie/security/

Ця сторінка призначена для тих користувачів, які користуються послугами веб-хостингу “Уарнет” та присвячена проблемі безпеки власного веб-сайту. Ми хочемо відповісти на типові запитання, які можуть в вас виникнути.

Чи можуть інші користувачі читати вміст моїх файлів, які розміщені на веб-сервері?

Так, можуть. Веб-сервер, як правило, стартує з-під користувача “nobody” (непривілегійований користувач), тому ваші файли мають мати доступ на читання “для всіх”. А інші користувачі в цьому випадку можуть переглядати вміст вашої директорії та ваших файлів за допомогою, наприклад своїх CGI-скриптів. Можна лише ускладнити перегляд файлів, якщо директоріям ставити тип доступу 711 (drwx–x–x – тільки виконання для інших).

Як обмежити доступ до директорії через веб?

Для того, щоб обмежити доступ до певної директорії, використовуйте .htaccess – файли з необхідними вам директивами сервера. Перелік директив можна знайти в документації до Apache-сервера на http://web.uar.net/manual/mod/directives.html

Найчастіше виникає потреба зробити директорію запарольованою. Приклад конфігураційних файлів є нижче:

В директорії /home/mylogin/www/restricted створюємо файл .htaccess:

AuthName "Memberz Only”
AuthType Basic
AuthUserFile /home/mylogin/www/restricted/.htpasswd
require valid-user

.htpasswd:

user1:hjQ4NbqTHbEYk
username:<DES-encrypted password>

В мене є необхідність створити файли з доступом для запису для всіх. Як мені найкраще це зробити?

Намагайтесь уникати таких ситуацій. Якщо скрипту потрібен вивід в файл, то програмуйте на Перлі – Перлівскі скрипти виконуються від вашого імені. Якщо ж вам все ж таки необхідно створювати такі файли, то робіть їх поза (/home/mylogin/www ) директорією вашого сервера – створіть для цього окрему директорію в своїй домашній (наприклад /home/mylogin/public_writable_dir) директорії.

Як заховати некриптовані паролі в CGI-скриптах?

CGI-скрипти та SSI виконується з-під власника віртуального сервера (від вашого імені). Тому для того, щоб заховати сам текст скрипта (на Перлі чи на Шелі) достатньо встановити для нього доступ лише для власника 700 (-rwx——). І ще одна перевага: ваші скрипти можуть без проблем записувати інформацію в файли в вашій директорії (немає потреби робити файли з доступом на запис для всіх). Тому, для написання програм під веб найкращій вибір – це Perl.

Я вмію програмувати лише на PHP, а паролі в тексті PHP-скрипта зберігаються в відкритому вигляді… Що мені робити?

PHP – це проста мова програмування і за рахунок простоти зменшується рівень безпеки, що є природньо: чим більше зручності, тим менше безпеки. Але деякі поради ми можемо вам дати.

Перш за все, НЕ використовуйте PHP-аутентифікацію для HTTP – використовуйте замість цього варіант з .htaccess вище. Приховуванням паролів наших користувачів для доступу до MySQL сервера, в разі програмування на PHP, ми беремо на себе. PHP-модуль автоматично визначає ваш логін та пароль при з”єднуванні до MySQL-сервера, тому вам НЕ потрібно включати параметри з”єднання в PHP-код. Приклад:

<?php
  $link = mysql_connect () or die ("Could not connect");
  print ("Connected successfully");
  mysql_select_db ("my_database") or die ("Could not select database");
  … Зробити щось з MySQL базою …
  mysql_close($link);
?>

Функція mysql_connect викликається без параметрів. Але в цьому випадку хочемо вас застерегти від створення файлів чи директорій з правами запису для всіх в директорії вашого сервера /home/mylogin/www, оскільки інші користувачі можуть отримати доступ до вашої бази.

Веб-хостинг

Наш WWW-сервер, на якому розміщуються сторінки наших користувачів, працює під однією з найнадійніших операційних систем – FreeBSD і найкращим на даний час веб-сервером Apache 2.

 • SSI
 • CGI / Perl 5
 • PHP 5
 • MySQL 5
 • Підтримуються і старші версії (включно з Apache 1.3, PHP 4, MySQL 3.2)
 • Підтримується https

Зовнішні програми для CGI-скріптів:

 • perl:         /usr/bin/perl
 • sendmail: /usr/sbin/sendmail
 • date:        /bin/date

Directory index (назва першої сторінки):

 • index.htm
 • index.html
 • index.shtml
 • index.php
 • index.php3
 • index.cgi
 • index.pl

Запис на сервер

Як FTP-клієнт розглянута програма Total Commander, яка дозволяє дуже легко проробляти всі необхідні операції на сервері.

Порядок запису сторінки на сервер:

 • Під’єднайтеся до Internet.
 • Запускаєте Total Commander, створюєте нове з’єднання (меню Net -> FTP Connect -> New connection).
 • В полі Session вводите будь-яку назву сесії зв’язку, в полі Host name – web.uar.net, тиснете ОК (можете також ввести у відповідні поля логін і пароль, якщо впевнені, що крім Вас ніхто цим не скористається – тоді при кожному вході на сервер вони не будуть запитуватися).
 • Вибираєте створене з’єднання, тиснете Connect, вводите послідовно логін і пароль (якщо не ввели їх при створенні Connection) – і бачите свій каталог на сервері.
 • В каталог www переписуєте свою сторінку (перша сторінка мусить обов’язково називатися index.html (варіанти розширення див. вище – Directory Index) !!!). Назви файлів обов’язково латинкою, без пробілів у назві і бажано у нижньому регістрі, щоб запобігти плутанині, оскільки операційна система UNIX, встановлена на сервері, розрізняє регістри букв, на відміну від Windows.
 • Операції з файлами і каталогами у вікні Total Commander робляться аналогічно, як на локальному диску.
 • Перевіряєте свою веб-сторінку броузером.