Підрозділи Уарнет

Наші відділи з висококваліфікованими фахівцями:

Забезпечує безперервне функціонування  мережі  «Уарнет», планування та проведення робіт по підключенню нових клієнтів, виконанню проектів по монтажу та налагодженню телекомунікаційної техніки та каналів зв’язку.

Відділ експлуатації мережі складається із наступних підрозділів:

  • відділ експлуатації мережі доступу;
  • відділ адміністрування мережі доступу;
  • відділ захисту інформації.

Займається обслуговуванням користувачів, підключених через радіо-мережу партнера ТзОВ ВКФ “Радіо сервіс”. До завдань цього підрозділу входить вирішення всього комплексу технічних питань, що стосуються якісної роботи кінцевих користувачів.

Займається підключенням та обслуговуванням користувачів по виділених лініях. До завдань цього підрозділу входить вирішення всього комплексу технічних питань, що стосуються якісної роботи кінцевих користувачів.

Забезпечує функціонування міжміських та міжнародних каналів зв’язку, маршрутизацію Інтернет-трафіку в межах всіх структурних частин мережі та визначає політику взаємодії із зарубіжними Інтернет-операторами, шляхи та засоби резервування каналів зв’язку з глобальним Інтернет. Підрозділ здійснює моніторинг каналів зв’язку та забезпечує безперебійне функціонування магістральних каналів.

Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Оформляє угоди, заповнює базу даних, забезпечує зберігання документів. Приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її в структурні підрозділи. Відповідно до резолюцій керівників підприємства передає документи на виконання, оформляє реєстраційні картки. Відправляє відповідну документацію адресатам. Веде облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує і зберігає документи поточного архіву. Забезпечує зберігання службової документації. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів.

Відділ обліку і нарахувань є структурним підрозділом відділу роботи з користувачами. Основне її призначення це створення гнучкої системи обліку,  яка б задовольняла вимогам як користувачів, так і персоналу мережі “Уарнет”, відповідала сучасним стандартам систем обліку.